Wprowadziliśmy samofakturowanie w ramach rozliczeń z naszymi Partnerami (Podwykonawcami). Proces rozliczeń od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi (np. holowania) do otrzymania płatności skrócił się do 14 dni. Jedną z korzyści automatycznego procesu rozliczeń w czasie wybuchu pandemii koronawirusa było przyspieszenie płatności, co miało zapewnić partnerom utrzymanie płynności finansowej. To kolejny krok do w pełni zautomatyzowanej obsługi spraw i w pełni cyfrowego procesu assistance.

Partnerzy naszej firmy już od kilku lat przyzwyczajeni są do korzystania z aplikacji mobilnej oraz dedykowanego panelu do obsługi zleceń. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest szybkie i automatyczne wyszukanie partnera do obsługi zgłoszenia assistance. Obecnie nie tylko przyjęcie zgłoszenia, monitoring realizacji usługi, a także wystawienie faktury można wykonać na smartfonie.

Wygoda i oszczędności

Samofakturowanie to przede wszystkim szybkość i oszczędności. Faktura jest wystawiana na podstawie danych zebranych w systemie operacyjnym ATLAS. Oznacza to, że w momencie wystawiania nie ma już rozbieżności dot. zakresu i wartości zrealizowanych prac przez Podwykonawcę, zwłaszcza gdy dotyczy to kosztów rzeczywistych. Elektroniczna faktura nie musi być ewidencjonowana w systemie poczty przychodzącej, gdyż automatycznie księguje się w systemie finansowo-księgowym. Nie jest więc konieczne skanowanie czy archiwizowanie papierowych dokumentów. Oszczędności dotyczą więc także wydruków oraz kosztów pocztowych i kurierskich.

„Obecnie 95% wszystkich faktur za usługi naprawy i holowania objętych jest systemem samofakturowania. Szacujemy, że liczba papierowych dokumentów zmniejszyła się miesięcznie o ok. 12-15 tys. Najważniejszą korzyścią dla naszych Partnerów jest szybkość rozliczeń i płatności oraz ich przejrzystość. Cały proces od momentu świadczenia usługi do otrzymania płatności skróciliśmy do 14 dni” – wyjaśnia Krzysztof Pająk, Dyrektor Finansowy Starter24.

Brak reklamacji

Ważną korzyścią nowego rozwiązania jest także spadek niemalże do zera liczby reklamacji dotyczących jakości danych i rozliczeń z Partnerami. Wszystkie ewentualne rozbieżności wyjaśniane są na podstawie danych z systemu operacyjnego, przed wystawieniem faktury. Brak reklamacji ma także istotny wpływ na przyspieszenie płatności. Pracownicy mogą skupić się na monitorowaniu spraw assistance oraz wsparciu merytorycznym Partnerów.

Digital assistance

Automatyzacja procesu fakturowania dla Partnerów świadczących usługi napraw i holowania to kolejny krok na drodze do pełnej cyfryzacji usług assistance. „Planujemy docelowo objąć samofaktrowaniem większość naszych Partnerów. Chcemy być liderem w zakresie w wykorzystania nowych technologii oraz poprawy efektywności, procesów biznesowych i doświadczeń klientów. Integralną częścią tej strategii są nasi Partnerzy. Wprowadzając nowe rozwiązania bierzemy pod uwagę ich oczekiwania i potrzeby” – dodaje Krzysztof Pająk.

Samofakturowanie uprości rozliczenia z Partnerami
Wróć do Bloga