Przedstawiamy raport o stanie usług car assistance i zapewnienia mobilności w całej Europie. Raport przygotowaliśmy na podstawie danych pochodzących z naszej sieci ARC Europe Group - największego dostawcy car assistance w Europie. W raporcie znajdziemy aktualne dane dotyczące m.in. dostępności usług podstawowych (naprawa na drodze, holowanie) i dodatkowych (samochód zastępczy, hotele, serwisy). 

W większości krajów europejskich branża car assistance stopniowo wraca do normalności. Przyjęte programy odmrażania poszczególnych obszarów gospodarki w najbliższych tygodniach powinny wpłynąć na natężenie ruchu na drogach. W całej Europie odnotowywane jest zmniejszenie tempa spadku zdarzeń i spraw assistance od -10 do -30% w porównaniu do zeszłego roku. Warto sprawdzić przed wyjazdem zagranicznym, jakie zasady obowiązują w danym kraju. Dla przykładu podróżujący do Austrii z sąsiednich krajów powinni posiadać certyfikat poświadczający o negatywnym wyniku testu na COVID-19, nie starszy niż 4 dni. 

 

 

Obecnie nie ma żadnych problemów z usługami podstawowymi (kontakt z call center, naprawa na drodze i holowanie). W wybranych krajach mamy do czynienia z częściowymi ograniczeniami  w zakresie usług dodatkowych. Dotyczy to jednak w większości usług hotelowych. Wynajem samochodów zastępczych czy usług taxi są dostępne. Stopniowo wznawiane są też holowania międzygraniczne (tzw. cross-border).

Zasady związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa nakładają na branżę usług assistance określone unormowania. Standardy są dostosowane do specyfiki danego rynku. Jeśli chodzi o pracowników Call Center i biura firmy assistance wdrożyły modele pracy zdalnej w zakresie kontaktu telefonicznego i obsługi back-office. Jeżeli chodzi o pracowników pomocy drogowej to wprowadzono zasady ograniczania bezpośredniego kontaktu z klientem (kierowcą i pasażerami). Dla przykładu aktualnie w Polsce zarówno kierowca, jak i pracownik pomoc drogowej mogą odmówić wspólnej jazdy w kabinie holownika – wtedy organizowany jest inny transport dla klienta (najczęściej taxi). Pracownicy pomocy drogowej i mobilni mechanicy zabezpieczają się indywidualnie i ograniczają do minimum bezpośredni kontakt z kierowcą i przebywanie wewnątrz naprawianego pojazdu.

- „W Polsce stopniowo wyhamowuje spadek liczby zdarzeń assistance (średnio w maju ok. -30%). W tym tygodniu znoszone są kolejne ograniczenia w gospodarce i liczymy, że ilość spraw assistance będzie się zwiększać – komentuje Mateusz Bogucewicz, Dyrektor Techniczny Starter24. Branża działa normalnie, nie ma żadnych problemów z dostępnością usług car assistance takich jak: naprawa na drodze, holowanie, czy wynajem samochodu zastępczego, a od zeszłego tygodnia także usług hotelowych. Szybkość reakcji i realna pomoc na drodze jest dostępna na stałym, dobrym poziomie.” – dodaje Mateusz Bogucewicz.

Wróć do Bloga