Przedstawiamy raport o stanie usług car assistance i zapewnienia mobilności w całej Europie. Raport został przygotowany przez Starter24, na podstawie danych pochodzących z sieci ARC Europe Group - największego dostawcy car assistance w Europie. W raporcie znajdziemy aktualne dane dotyczące m.in. dostępności usług podstawowych (kontakt z call-center, naprawa na drodze, holowanie) i dodatkowych (samochód zastępczy, serwisy, hotele).

Powrót do normalnego funkcjonowania car assistance stał się faktem. Dotyczy to także usług dodatkowych takich jak: wynajem samochodów zastępczych, transport, hotele, serwisy. Wolumeny zdarzeń assistance wracają do poziomu z 2019 roku i zauważalny jest sezonowy wzrost ruchu związany z wakacjami. 

Nie ma żadnych problemów z usługami podstawowymi (kontakt z call center, naprawa na drodze i holowanie) oraz dodatkowymi (wynajem samochodów zastępczych, usług taxi, hotele). Do normalności wracają także holowania międzygraniczne (tzw. cross-border) z wyjątkiem krajów, które w dalszym ciągu nie otworzyły swoich granic (np. Rosja).

- „Branża car assistance w Polsce działa normalnie, nie ma żadnych problemów z dostępnością usług car assistance takich jak: naprawa na drodze, holowanie, czy wynajem samochodu zastępczego oraz usług hotelowych. – komentuje Eryk Kuczyński, p.o. Dyrektora Operacyjnego Starter24. Zauważalny jest coroczny sezonowy wzrost ruchu w okresie wakacyjnym. Wolumen spraw assistance wrócił do poziomu zakładanego w budżecie” – dodaje Eryk Kuczyński.

Wróć do Bloga