Przedstawiamy pierwszy raport o stanie usług car assistance i zapewnienia mobilności w całej Europie. Raport został przygotowany na podstawie danych pochodzących z naszej sieci ARC Europe Group. W raporcie znajdziemy aktualne dane dotyczące m.in. dostępności usług podstawowych (naprawa na drodze, holowanie) i dodatkowych (samochód zastępczy, serwisy).

Nadchodzący czas jest zdecydowanie dużym wyzwaniem dla całej branży car assistance oraz wszystkich podwykonawców: firm pomocy drogowej, warsztatów czy podmiotów świadczących usługi dodatkowe (wynajem samochodów, hotele). Raport aktualizowany będzie co tydzień dzięki bieżącym informacjom pochodzącym od sieci automobilklubów i firm assistance będących częścią Grupy ARC Europe.

 

W całej Europie zanotowano znaczący spadek liczb zdarzeń i spraw assistance, co wynika z mniejszego natężenia pojazdów spowodowanego kwarantanną. Wszystkie rynki odczuwają spadek wolumenu świadczonych usług, najczęściej o 30-50% w stosunku do wcześniejszych okresów. Największe spadki obserwujemy m.in. we Włoszech i Hiszpanii.

Na dzień dzisiejszy w dostępne są bez problemu podstawowe usługi assistance takie jak: naprawa na drodze i holowanie. Wyjątek stanowią Węgry (wprowadzenie stanu wyjątkowego) i Austria (ścisła kwarantanna w wybranych regionach np. Tyrol) – możemy tam mieć do czynienia z ograniczeniami w usługach podstawowych. W większości krajów wstrzymane są holowania międzygraniczne (tzw. cross-border). Liczba takich usługi spadła nawet o 80%.

Spadek wolumenów oraz wprowadzone zmiany w organizacji pracy nie mają wpływu na poziom świadczonych usług. Szybkość reakcji i realna pomoc na drodze jest dostępna na stałym, dobrym poziomie. Pracownicy centrów zgłoszeniowych pracują częściowo z domu, ci, którzy pracują w biurach zostali podzieleni na mniejsze zespoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy z pracowników otrzymuje ponadto pełne przeszkolenie z zakresu prewencji zakażeń koronawirusem. 

Szczegółowe regulacje w wybranych krajach mają wpływ na wyłączenia bądź ograniczenia niektórych usług. W niektórych krajach mogą być problemy z dostępnością autoryzowanych serwisów i hoteli. Wprowadzono zakaz podróżowania pasażerów w pojazdach pomocy drogowej. W takich przypadkach organizowany jest transport zastępczy (np. taxi) lub w wyjątkowych sytuacjach - dozwolone jest holowanie na krótkie odległości z pasażerami pozostawionymi w pojeździe.


Sytuacja w Polsce. 

W Polsce, podobnie jak w innych europejskich krajach zanotowaliśmy spadek liczby zdarzeń car assistance. Jest to oczywiście spowodowane mniejszym ruchem na drogach. Aktualnie nie ma żadnych problemów z dostępnością podstawowych usług takich jak: naprawa na drodze, holowanie czy wynajem samochodu zastępczego.” - podkreśla Marek Zefirian Prezes Zarządu Starter24.

„Wdrożyliśmy niezbędne procedury pracy zdalnej i zasady bezpieczeństwa, aby zagwarantować ciągłość pracy naszego Centrum Zgłoszeniowego 24/7. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco telefonicznie, ale także za pomocą mobilnej aplikacji. W Polsce nie ma też większych ograniczeń w pracy autoryzowanych serwisów i warsztatów mechanicznych, chociaż w niektórych przypadkach skrócone zostały godziny ich otwarcia. Pracownicy pomocy drogowej i mobilni mechanicy zabezpieczają się indywidualnie i ograniczają do minimum bezpośredni kontakt z kierowcą i przebywanie wewnątrz naprawianego pojazdu” – dodaje.

Wróć do Bloga