News

Życzenia świąteczne

W imieniu naszej firmy oraz całej Grupy ARC Europe, życzymy Państwu przede wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt oraz powrotu do upragnionej normalności.

23/12/2020
Artykuł

O naprawie zdalnej i na drodze na #ubezpieczeniowyLIVE

W czwartek 26.11 w ramach specjalnego wydania programu Gazety Ubezpieczeniowej - #ubezpieczeniowyLIVE, Mikołaj Siwecki (Kierownik Sieci) odpowiadał na pytania dot. naprawy zdalnej i na drodze.

22/12/2020
Artykuł

Naprawa zdalna i na drodze. Fakty, korzyści i przyszłość assistance

Czy w branży assistance samochodowego jest jeszcze miejsce na rozwiązania, które poprawią doświadczenia klienta oraz przyniosą wymierne oszczędności dla biznesu? Przedstawiamy dane dotyczące procesu naprawy zdalnej i na drodze. Priorytetem assistance powinno być jak najszybsze przywrócenie mobilności klienta i umożliwienie mu kontynuowania podróży własnym samochodem. Naprawa zdalna i na drodze jest wielokrotnie tańsza od tradycyjnego assistance, a powrót do mobilności następuje o połowę szyb

22/11/2020
News

Inicjatywa Miesiąca - wyróżnienie od Gazety Ubezpieczeniowej

Otrzymaliśmy wyróżnienie "Inicjatywa Miesiąca" od Gazety Ubezpieczeniowej za "podjęcie prewencyjnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz praktyczną prezentację idei Pozytywnego Assistance". Doceniony projekt realizujemy we współpracy z poznańską szkołą nauki jazdy L-Express.

22/11/2020